ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ (2023-2024)