ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΕΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (2022-2023)