ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Ε.Λ.Κ.Ε. Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών