ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 5 ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜ. ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ