Έναρξη Μαθήματος: Μεθοδολογία Έρευνας

Έναρξη Μαθήματος: Μεθοδολογία Έρευνας

Το 1ο μάθημα “Μεθοδολογία Έρευνας” θα γίνει Τρίτη 13/10, ώρα 17:00. Στο eclass του μαθήματος, στις ανακοινώσεις,  θα βρείτε τον κωδικό σύνδεσης στο Teams. 
 
Η υπεύθυνη του μαθήματος.