Ενημέρωση για την έναρξη εγγραφών των πρωτοετών φοιτητών στην ηλεκτρονική βάση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το ακαδημαϊκό έτος (2023-2024)

Ενημέρωση για την έναρξη εγγραφών των πρωτοετών φοιτητών στην ηλεκτρονική βάση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το ακαδημαϊκό έτος (2023-2024)

Προθεσμία για την προεγγραφή των επιτυχόντων στα Τμήματα του ΠΑΔΑ.docx