Ενημέρωση για την πρακτική άσκηση 2021-2022

Ενημέρωση για την πρακτική άσκηση 2021-2022

Παρασκευή 12/11/2021, 18:00 – 20:30

 

  1. 18:00 – 18:10. Προσφώνηση Προέδρου τμήματος
  2. 18:10 – 18:25. Παρουσίαση στατιστικών παλαιότερων ετών
  3. 18:25 – 18:55. Παρουσίαση της φετινής διαδικασίας από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο της Πρακτικής Άσκησης
  4. 19:00 – 19:10. Ενημέρωση για την πρακτική άσκηση στην Αισθητική και Κοσμητολογία
  5. 19:10 – 19:20. Ενημέρωση για την πρακτική άσκηση στην Ακτινολογία – Ακτινοθεραπεία
  6. 19:20 – 19:40. Ενημέρωση για την πρακτική άσκηση στα Ιατρικά Εργαστήρια
  7. 19:40 – 19:50. Ενημέρωση για την πρακτική άσκηση στην Οδοντική Τεχνολογία
  8. 19:50 – 20:00. Ενημέρωση για την πρακτική άσκηση στην Οπτική και Οπτομετρία
  9. 20:20. Συμβουλές για την αναζήτηση φορέα πρακτικής άσκησης

Η συνάντηση θα γίνει στο MS TEAMS:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aKZmPjkmg1TPfu2Xlcr1A37F0PRWjl65MnH4d1Xz9hno1%40thread.tacv2/1636478819217?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%226d581068-b296-4c38-a8ea-adf79fc1930c%22%7d

Ο Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος

Πέτρος Καρκαλούσος