Λόγω της απεργίας των ΜΜΜ τα μαθήματα Μεθοδολογία Έρευνας (κοινά μαθήματα) και Βιοασφάλεια (ιατρικά εργαστήρια) θα μεταφερθούν την Πέμπτη 22/9/2022. Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.

Λόγω της απεργίας των ΜΜΜ τα μαθήματα Μεθοδολογία Έρευνας (κοινά μαθήματα) και Βιοασφάλεια (ιατρικά εργαστήρια) θα μεταφερθούν την Πέμπτη 22/9/2022. Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.

Δείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία τις ώρες διεξαγωγής των εξετάσεων των δύο μαθημάτων:

Νέο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-2022 (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ).xlsx

Νέο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-2022.xlsx