«Ορισμός Δ/ντών των Τομέων Αισθητικής & Κοσμητολογίας και Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022»