Ορισμός Διευθυντή τομέα ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος