Ορισμός επιτροπής για την ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε θέματα σχετικά με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19