ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : α) ΤΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ κ΄ β) ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2022 – 2023