ΠΜΣ Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση – Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

ΠΜΣ Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση – Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Πα.Δ.Α.) προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/-ες να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τη συμμετοχή́ τους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση» (ΦΕΚ 3306/Β΄/10-08-2018),το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.).

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων ακαδημαϊκού έτους 2022-2023