Επείγουσα ανακοίνωση – Πρακτική Άσκηση

Επείγουσα ανακοίνωση – Πρακτική Άσκηση

Ανακοινώνουμε στους φοιτητές που δικαιούνται πρακτική άσκηση στο εαρινό εξάμηνο 2021 – 2022 ότι από την προκήρυξη πρακτικής άσκησης ΕΣΠΑ στις 12/11/2021 έχουν περισσέψει 212 θέσεις πρακτικής άσκησης ΕΣΠΑ.

Δικαίωμα αίτησης έχουν όλοι οι φοιτητές που δικαιούνται πρακτική άσκηση σύμφωνα με παρακάτω προκήρυξη και τον εσωτερικό κανονισμό του Τμήματος. Οι φοιτητές που έχουν ήδη αξιολογηθεί σε προηγούμενη προκήρυξη δεν χρειάζεται να κάνουν ξανά αίτηση. Θα ληφθεί υπόψη η προηγούμενη αίτηση τους εκτός και αν θέλουν να την αποσύρουν.

Διαβάστε τους όρους της προκήρυξης (κριτήρια, προθεσμίες κ.α.) εδώ:

http://practice.bisc.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/93/2021/12/Συμπληρωματική-προκήρυξη-για-το-ακαδημαικό-έτος-2021-2022.pdf

Οι αιτήσεις θα γίνουν στο moodle (moodle.uniwa.gr) από 11/12/2021 έως 21/12/2021.

Ο ακαδημαϊκός υπεύθυνος πρακτικής άσκησης ΕΣΠΑ

Πέτρος Καρκαλούσος