Πρακτικό Εκλογής Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, θητείας από 01.09.2023 έως 31.08.2025

Πρακτικό Εκλογής Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, θητείας από 01.09.2023 έως 31.08.2025

Πρακτικό Εκλογής Διευθυντών Τομέων (ΑΔΑ 93Ο046Μ9ΞΗ-ΔΘΕ).pdf