Πρακτικό Εκλογής Προέδρου κ’ Αντιπροέδρου του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, θητείας από 01.09.2023 έως 31.08.2025

Πρακτικό Εκλογής Προέδρου κ’ Αντιπροέδρου του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, θητείας από 01.09.2023 έως 31.08.2025

ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ.pdf