ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (01.09.2023 ΈΩΣ 31.08.2024)