Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης: Αιμοληψία – Επιπλοκές και Αντιπηκτικά

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης: Αιμοληψία – Επιπλοκές και Αντιπηκτικά

 

Το Ερευνητικό Εργαστήριο Αξιοπιστίας και Ποιοτικού Ελέγχου στην Εργαστηριακή Αιματολογία – HemQcR, ύστερα από έγκριση του Κέντρου Επιμόρφωσης & Δια Βίου  Μάθησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, προκηρύσσει Πρόγραμμα 132 ωρών που οδηγεί σε Πιστοποιητικό Δια Βίου Εκπαίδευσης με τίτλο:


«Αιμοληψία – Επιπλοκές και Αντιπηκτικά»


Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Πτυχιούχους:

  • Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης α) ΕΠΑΛ του Τομέας Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας και β) ΤΕΕ του Τομέα Υγείας και Πρόνοιας,
  • Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης αποφοίτους δημοσίων ή ιδιωτικών ΙΕΚ του Τομέα Υγείας – Πρόνοιας,
  • Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Σχολών Επιστημών ή Επαγγελμάτων Υγείας οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την λήψη αίματος (φλεβοπαρακέντηση, αιμοληψία) τη συλλογή αίματος για αιμοδοσία, τις επιπλοκές και την αντιμετώπισή τους και τα αντιπηκτικά.

Διάρκεια Β’  κύκλου: 18-01-2022 έως 15-02-2022


Πρακτική άσκηση 40 ωρών στην τεχνική της αιμοληψίας και 92 ώρες διαδικτυακή θεωρητική εκπαίδευση.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκμάθηση της τεχνικής της αιμοληψίας, οι πρώτες βοήθειες στην περίπτωση που κριθούν αναγκαίες κατά τη διάρκεια της λήψης αίματος και τα αντιπηκτικά. Οι εκπαιδευόμενοι μετά από αποδεδειγμένη επάρκεια πιστοποιούνται ως αιμολήπτες ύστερα από γραπτή, προφορική εξέταση, πρακτική άσκηση και εκπόνηση εργασίας.


Η διάρκεια της εκπαίδευσης ορίζεται σε πέντε (5) εβδομάδες, που αντιστοιχούν σε 11 ECVET (European Credit system for Vocational Education & Training).


Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και προσφέρονται μέσω σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (MS TEAMS) Δευτέρα έως Πέμπτη 15:00-21:00. 

Κόστος Προγράμματος: 750€ (παρέχεται εκπτωτική πολιτική στους απόφοιτους του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων του ΤΕΙ Αθήνας και του τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής).

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Αναστάσιος Κριεμπάρδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών


Έναρξη Μαθημάτων: 18-01-2022

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 09/01/2022


Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται στην ιστοσελίδα του προγράμματος ή στην ιστοσελίδα του Κέντρου & Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 


Επιπλέον πληροφορίες από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος στο email: akrieb@uniwa.gr ή  από την Γραμματεία του Εργαστηρίου στο email: relabaima@uniwa.gr

Οι αιτήσεις ηλεκτρονικά στην διεύθυνση εδώ