Πρόγραμμα Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης: “Αποκατάσταση Αισθητικών Προβλημάτων με Αυτόλογη και Ετερόλογη Μεσοθεραπεία”

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης: “Αποκατάσταση Αισθητικών Προβλημάτων με Αυτόλογη και Ετερόλογη Μεσοθεραπεία”

Το Ερευνητικό Εργαστήριο Δερματολογίας-Αισθητικής – Εφαρμογών Laser σε συνεργασία με το Ερευνητικό Εργαστήριο Αξιοπιστίας και Ποιοτικού Ελέγχου στην Εργαστηριακή Αιματολογία, διοργανώνουν και λειτουργούν σε συνεργασία με το Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καινοτόμο Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης που οδηγεί σε πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

“Αποκατάσταση Αισθητικών Προβλημάτων με Αυτόλογη και Ετερόλογη Μεσοθεραπεία”

Πληροφορίες προγράμματος

    30 ΩΡΕΣ

     Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 15/02/2021

     Έναρξη Μαθημάτων: 18/09/2021

     Λήξη Μαθημάτων: 26/09/2021                                                                                                                                             Ηλεκτρονικές Αιτήσεις εδώ