Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεμπτεμβρίου [Εξάμηνα Α’, Β’ Γ’]