Πρόγραμμα παρουσίασης Διπλωματικών Εργασιών του μεταπτυχιακού προγράμματος «Προχωρημένη Αισθητική και Κοσμητολογία: Ανάπτυξη, Ποιοτικός Έλεγχος και Ασφάλεια νέων καλλυντικών προϊόντων»