ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΠΤΙΚΗΣ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ