Προκήρυξη εκλογών ΕΔΙΠ στη συνέλευση του τμήματος και στον τομέα Ιατρικών Εργαστηρίων