ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΣΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020 ΑΠΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ