Πρόθεση συμμετοχής στην εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου (2022-2023) για φοιτητές που έχουν συμπληρώσει την περίοδο κανονικής φοίτησης («Εμβόλιμης»)