Σημαντικές οδηγίες: Αναμνηστική δόση εμβολιασμού – Αναμνηστική δόση & νόσηση