Τελετή Καθομολόγησης ΠΜΣ “Ανάπτυξη-Ποιοτικός Έλεγχος και Ασφάλεια Νέων Καλλυντικών Προϊόντων”