Τροποποίηση Ακαδημαϊκού Ημερολογίου – Προγραμματισμός Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

Τροποποίηση Ακαδημαϊκού Ημερολογίου – Προγραμματισμός Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

Ανακοινώνεται η απόφαση της Συγκλήτου, σχετικά με την τροποποίηση του ακαδημαϊκού ημερολογίου 2019-2020, καθώς και το ημερολόγιο ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Από το Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών Τηλ: 210-5385116, -119

Θέμα 6ο : «Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής : 

Α. Επαναπροσδιορισμός Εαρινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2019 – 2020 και 

Β. Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο – Έναρξη και Λήξη Ακαδημαϊκού Έτους 2020 – 2021