Τροποποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών, Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής