Τελετές αναγόρευσης του Ομότιμου Καθηγητή Δημητρίου Σπίγγου σε Επίτιμο Καθηγητή και του Καθηγητή Ηρακλή Μπουρέκα σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του Πα.Δ.Α. (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

Τελετές αναγόρευσης του Ομότιμου Καθηγητή Δημητρίου Σπίγγου σε Επίτιμο Καθηγητή και του Καθηγητή Ηρακλή Μπουρέκα σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του Πα.Δ.Α. (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)