Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Πα.Δ.Α. | Καλλυντικά προϊόντα και υγεία