ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ του Πα.Δ.Α.

 Όσοι φοιτητές έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους έως και την εξεταστική περίοδο χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά και μόνο από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Πανεπιστημίου, μήνυμα με θέμα: ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ_ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ, το αργότερο μέχρι 25/03/2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος: bisc.orkomosia@uniwa.gr με επισυναπτόμενη:

α) αίτηση και

β) Υπεύθυνη Δήλωση, που θα έχουν εκδώσει ηλεκτρονικά μέσω της παρακάτω ιστοσελίδας:

(https://www.gov.gr/) ή επικυρωμένη από Κ.Ε.Π. ή Αστυνομικό Τμήμα

Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα:

Δεν έχω στην κατοχή μου: Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (Πάσο), Βιβλιάριο Υγείας/Ασθενείας, Κάρτα Σίτισης, Δελτίο Εισόδου Αυτοκινήτου στην Πανεπιστημιούπολη, που να ισχύει για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023 από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
Έχω εκπληρώσει όλες μου τις υποχρεώσεις απέναντι στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και δεν έχω καμία απαίτηση από αυτό.

  • Στην περίπτωση που έχετε χάσει κάποιο από τα παραπάνω έγγραφα θα το αναφέρετε στη υπεύθυνη δήλωσή σας.
  • Όσοι έχετε στην κατοχή σας κάποιο από τα παραπάνω έγγραφα, παρακαλούμε να τα επιστρέψετε στην Γραμματεία του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών, με απλό ταχυδρομείο, στη διεύθυνση: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Σ.Ε.Υ.Π. – ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, Αγίου Σπυρίδωνος, τ.κ. 12243 Αιγάλεω.
  • Συγκεκριμένα, για την ακύρωση του Δελτίου Εισόδου Οχήματος, ο κάθε φοιτητής που διαθέτει ειδικό σήμα στάθμευσης, θα αποστέλλει με ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στο email: publicrelations@uniwa.gr, στο οποίο θα επισυνάπτει μία φωτογραφία του σήματος που βρίσκεται επικολλημένο στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου σας και μία αφότου το έχει αφαιρέσει και καταστρέψει με τρόπο τέτοιο που να καθίσταται αδύνατη η επαναχρησιμοποίησή του.

 

ΚΑΜΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ.

Η ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο) ακυρώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος μετά τον έλεγχο των αιτήσεων και δε θα έχει καμία ισχύ.

– Ο έλεγχος για οφειλή βιβλίων στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου γίνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος.

 

Εκ της Γραμματείας