ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ της ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ της ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Όσοι φοιτητές έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους έως και την εξεταστική περίοδο εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 κι επιθυμούν να συμμετάσχουν σε εξ αποστάσεως τελετή καθομολόγησης, θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά και μόνο από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Πανεπιστημίου, ηλεκτρονικό μήνυμα με θέμα: ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ_ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ, το αργότερο μέχρι την 31/08/2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος: bisc.orkomosia@uniwa.gr με επισυναπτόμενη

α) αίτηση και

β) Υπεύθυνη Δήλωση, που θα έχουν εκδώσει ηλεκτρονικά μέσω τις παρακάτω ιστοσελίδας:

(https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kaiexousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses )

Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα:

  1. Συναινώ να συμμετάσχω στην επόμενη εξ αποστάσεως ορκωμοσία του Εαρινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021.
  2. Δεν έχω στην κατοχή μου: Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (Πάσο), Βιβλιάριο Υγείας/Ασθενείας, Κάρτα Σίτισης, Δελτίο Εισόδου Αυτοκινήτου στην Πανεπιστημιούπολη, που να ισχύει για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
  • Στην περίπτωση που έχετε χάσει κάποιο από τα παραπάνω έγγραφα θα το αναφέρετε στη υπεύθυνη δήλωσή σας.
  • Όσοι έχετε στην κατοχή σας κάποιο από τα παραπάνω έγγραφα, παρακαλούμε όπως τα επιστρέψετε στην Γραμματεία του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών, στη διεύθυνση Αγίου Σπυρίδωνος 28, Τ.Κ. 12243 Αιγάλεω, με απλό ταχυδρομείο.
  • Συγκεκριμένα,  για την ακύρωση του Δελτίου Εισόδου Οχήματος, ο κάθε φοιτητής που διαθέτει ειδικό σήμα στάθμευσης θα αποστέλλει με ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στο email του Τμήματος: publicrelations@uniwa.gr στο οποίο θα επισυνάπτει μία φωτογραφία του σήματος που βρίσκεται επικολλημένο στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου σας και μία αφότου το έχει αφαιρέσει και καταστρέψει με τρόπο τέτοιο που να καθίσταται αδύνατη η επαναχρησιμοποίησή του.

ΚΑΜΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ email: bisc.orkomosia@uniwa.gr ΔΕ ΘΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ.

Για ενημέρωση σας, η ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο) ακυρώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος μετά τον έλεγχο των αιτήσεων και δεν θα έχει καμία ισχύ.

Ο έλεγχος για οφειλή βιβλίων στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου γίνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Εκ της Γραμματείας