3ο Ελληνο-Ισραηλινό Αιματολογικό Συνέδριο – Α’ Ανακοίνωση-Call for Abstracts! 7-9 Μαΐου 2020, Θεσσαλονίκη