3ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ – 11-12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ