5ο Επιστημονικό Forum «Βιοεπιστήμες, Καινοτομία & Καρκίνος: Από την Πρόληψη στη Θεραπεία»

5ο Επιστημονικό Forum «Βιοεπιστήμες, Καινοτομία & Καρκίνος: Από την Πρόληψη στη Θεραπεία»

Αναφορικά στην διεξαγωγή του 5ου Επιστημονικού Forum «Βιοεπιστήμες, Καινοτομία & Καρκίνος: Από την Πρόληψη στη Θεραπεία» που θα πραγματοποιηθεί στις 18 – 19 Οκτωβρίου 2019, στο ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα επισυνάπτουμε την αφίσα και το πρόγραμμα του Συνεδρίου.

Έπειτα από την μεγάλη επιτυχία και απήχηση που είχαν οι τέσσερις πρώτες μας προσπάθειες, η 5η στη σειρά επιστημονική συνάντηση αποτελεί πλέον θεσμό. Με τις συνεχείς εξελίξεις στην ογκολογία, είναι αναγκαίο να συναντηθούμε και φέτος, προκειμένου να συζητηθούν τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα στους βασικούς τομείς της ογκολογίας αλλά και τα συχνότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες υγείας σχετικά με το θέμα του καρκίνου και συγκεκριμένα την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της νόσου.

Κεντρικός μας στόχος είναι η συνεχής ανάπτυξη μιας συνολικής ογκολογικής κουλτούρας όλων των εμπλεκομένων ειδικοτήτων με σκοπό την βέλτιστη και τεκμηριωμένη αντιμετώπιση του ογκολογικού ασθενούς. Έχοντας αυτό σαν στόχο, προσκαλέσαμε καταξιωμένους αλλά και νέους συναδέλφους για να παρουσιάσουν τα νέα δεδομένα αλλά και τους καθιερωμένους αλγόριθμους.

Στο συνέδριο θα χορηγηθούν Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης.

Vioepistimesxx

Πρόγραμμα