5ο Επιστημονικό Forum «Βιοεπιστήμες, Καινοτομία & Καρκίνος: Από την Πρόληψη στη Θεραπεία»

5ο Επιστημονικό Forum «Βιοεπιστήμες, Καινοτομία & Καρκίνος: Από την Πρόληψη στη Θεραπεία»

Αγαπητοί φοιτητές,

αναφορικά στην διεξαγωγή του 5ου Επιστημονικού Forum «Βιοεπιστήμες, Καινοτομία & Καρκίνος: Από την Πρόληψη στη Θεραπεία» που θα πραγματοποιηθεί στις 18 – 19 Οκτωβρίου 2019, στο ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα επισυνάπτουμε το πρόγραμμα του Συνεδρίου.

Στο συνέδριο θα χορηγηθούν 16 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης.

Σας ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία.