8ο Πανελλήνιο Κλινικό Φροντιστήριο Ενδοκρινικών Παθήσεων 4-6/10/2019.

8ο Πανελλήνιο Κλινικό Φροντιστήριο Ενδοκρινικών Παθήσεων 4-6/10/2019.

Το τμήμα Ενδοκρινολογίας – Διαβήτη – Μεταβολισμού του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, σας καλωσορίζει στη διοργάνωση του 8ου Πανελλήνιου Κλινικού Φροντιστηρίου Ενδοκρινικών Παθήσεων 4-6/10/2019.

Στόχος του Κλινικού Φροντιστηρίου είναι η ενημέρωση σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο νέων Ενδοκρινολόγων, Παθολόγων και Γενικών Ιατρών σε ιδιαίτερα συχνές ενδοκρινολογικές παθήσεις, όπως η οστεοπόρωση, ο σακχαρώδης διαβήτης, η ενδοκρινική υπέρταση, καθώς και οι παθήσεις του θυρεοειδούς και των επινεφριδίων, για τις οποίες κατά γενική ομολογία ελάχιστη ή καμία εκπαίδευση προσφέρεται κατά την διάρκεια του χρόνου άσκησης της ειδικότητας. Αντίθετα και κατά γενική ομολογία ελάχιστη ή καμία εκπαίδευση προσφέρεται στις ανωτέρω παθήσεις, οι οποίες αποτελούν σημαντικό ποσοστό των παθήσεων που αφορούν την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, με την οποία προορίζονται να ασχοληθούν επί της ουσίας οι δύο αυτές ειδικότητες. Επίσης, ορισμένες ιδιαίτερα συχνές ενδοκρινικές παθήσεις, όπως οι λειτουργικές διαταραχές του θυρεοειδούς και των επινεφριδίων, επηρεάζουν και επηρεάζονται ιδιαίτερα από διάφορα καρδιολογικά νοσήματα,γεγονός που υποχρεώνει αμφοτέρους, Παθολόγους/Καρδιολόγους και Ενδοκρινολόγους, να έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση και συνεργασία για την σωστή αντιμετώπιση των ασθενών τους. Ανάλογες αλληλοεπιδράσεις υπάρχουν και με τις άλλες ειδικότητες γεγονός που επιβάλλει πιο συχνές συνεργασίες μεταξύ των ειδικοτήτων. Οι προφανείς αυτές διαπιστώσεις ήταν η αιτία για την διοργάνωση αυτού του κλινικού φροντιστηρίου, του οποίου η βασική επιδίωξη είναι να καλύψει τα κενά γνώσης που αφήνει το εκπαιδευτικό μας σύστημα και παράλληλα να τις συμπληρώσει με νέα δεδομένα που δημιουργεί η εξέλιξη των επιστημών με ταχύτατους ρυθμούς.

Η θεματολογία του συνεδρίου έχει χωρισθεί σε ενότητες και τα επιμέρους θέματα θα αναπτυχθούν από έμπειρους συναδέλφους. Στο τέλος κάθε ενότητας θα γίνει διεξοδική ανάλυση περιστατικού(ων) με συμμετοχή των ομιλητών και των συνέδρων. Θεωρούμε ότι ο τρόπος αυτός εκπαίδευσης, πλεονεκτεί σημαντικά σε σχέση με την από του βήματος θεωρητική ενημέρωση, καθόσον προσφέρει την δυνατότητα άμεσης και ολοκληρωμένης επίλυσης των αναφυόμενων ερωτηματικών από έμπειρους ομιλητές.

υπογραφή
Γεώργιος Π. Πιαδίτης
Δ/ντης Τμήματος Ενδοκρινολογίας – Διαβήτη – Μεταβολισμού
Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center