Ανθρώπινη αξία και εμπορευματοποίηση του σώματος. Η βιοηθική πρόκληση στον 21ο αιώνα

Ανθρώπινη αξία και εμπορευματοποίηση του σώματος. Η βιοηθική πρόκληση στον 21ο αιώνα

Πρόγραμμα

Για τη διαπίστευση κατά την είσοδό σας στη Βουλή (είσοδος από Βασ. Σοφίας), είναι απαραίτητη η ηλεκτρονική ή τηλεφωνική επιβεβαίωση της συμμετοχής σας το αργότερο έως τις 12 Ιουνίου 2019  (τηλ. 210- 8847700/email: secretariat@bioethics.gr, υπεύθυνη επικοινωνίας κα Μαριάννα Δρακοπούλου).

Για εκπροσώπους φορέων, παρακαλούμε την ηλεκτρονική ή τηλεφωνική ενημέρωση του ονόματός του ως τις 12 Ιουνίου 2019.

Η ώρα προσέλευσης για την απαραίτητη εγγραφή είναι από 09.00 – 10.00.

 Στο τέλος του Συνεδρίου θα παρέχεται ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ.