Ημερίδα ΕΕΒΕΖΕ Εισαγωγή στην Έρευνα με Χρήση Ζώων Εργαστηρίου

Ημερίδα ΕΕΒΕΖΕ Εισαγωγή στην Έρευνα με Χρήση Ζώων Εργαστηρίου

Σας ενημερώνουμε για την επανάληψη της ημερίδας “Εισαγωγή στην Έρευνα με Χρήση Ζώων Εργαστηρίου”, την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου, 15.30 στο ΚΑΤ.

Περιλαμβάνει βασικές γνώσεις για το νομοθετικό και ηθικό πλαίσιο χρήσης ζώων για επιστημονικούς σκοπούς, τη σύνταξη αίτησης για αδειοδότηση πρωτοκόλλου, τους διαφορετικούς ρόλους όσων εργάζονται σε μια εγκατάσταση χρήσης και τις απαιτήσεις εκπαίδευσης ανά καθήκον. Αφορά όλους όσους συμμετέχουν στην αξιολόγηση, επίβλεψη, οργάνωση ή εκτέλεση ερευνητικών πρωτοκόλλων με χρήση ζώων εργαστηρίου.

Πληροφορίες και εγγραφές στον σύνδεσμο http://hsblas.gr/intro/