Βιοφυσική

Κωδικός Μαθήματος:

1

Semester:

Βιοφυσική

Κατηγορία:

Κατατακτήριες Εξετάσεις ( ΜΓΥ )Ύλη μαθήματος Βιοφυσικής
Η Φυσική στις βιολογικές- ιατρικές επιστήμες. Φυσικά μεγέθη. Γενικές και ειδικές γνώσεις από την κινηματική, δυναμική και στατική, συνθήκες ισορροπίας και εφαρμογές στο ανθρώπινο σώμα. Έργο, ισχύς, ενέργεια. Απλές μηχανές. Κινησιολογία, Ενεργειακός Μεταβολισμός.
Μηχανική των ρευστών (αρχές υδροστατικής, πίεση και μετρήσεις, πραγματικά και ιδανικά ρευστά, στοιχεία υδροδυναμικής, είδη ροών και κατηγορίες ρευστών, επιφανειακή τάση, φαινόμενα μεταφοράς και ώσμωσης, Διάχυση, συστήματα διασποράς της ύλης).
Θερμότητα, θερμοκρασία, θερμόμετρα. Θερμιδομετρία. Διάδοση θερμότητας, Θερμοδυναμικά αξιώματα. μελέτη βιολογικών φαινομένων, Θερμοβιολογικές εφαρμογές.
Ταλαντώσεις και κυμάνσεις, κυματικά φαινόμενα, χαρακτηριστικά και ιδιότητες των κυμάτων (μήκος κύματος, ταχύτητα και διάδοση του κύματος, ενέργεια κύματος, ένταση, απορρόφηση). Ήχος, υπέρηχοι και βιολογικά αποτελέσματα από την εφαρμογή των υπερήχων.
Φύση και διάδοση του φωτός. Οπτικά φαινόμενα. Περιοχές και ιδιότητες του οπτικού φάσματος της ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Βιολογικές επιδράσεις της υπέρυθρης και υπεριώδης ακτινοβολίας. Laser, αρχές λειτουργίας, ιδιότητες ακτινοβολίας. Ταξινόμηση και τεχνικά χαρακτηριστικά συστημάτων Laser. Δοσιμετρία και θέματα προστασίας και ασφάλειας ακτινοβολιών Laser.
Aλληλεπίδραση φωτός Laser-βιολογικών υλικών, Βιοιατρικές εφαρμογές,. Συστήματα, τρόποι χρήσης και εφαρμογές των Laser στην Ιατρική.
Ηλεκτρισμός Στατικός Ηλεκτρισμός, Συνεχή και εναλλασσόμενα ρεύματα. Δυναμικά δράσης, Παραγωγή, Διάδοση και Μέτρηση Βιοδυναμικών, Ηλεκτρικές ιδιότητες των Νεύρων, Ηλεκτρογραφήματα (ΗΚΓ, ΗΜΓ, ΗΕΓ, Προκλητά Δυναμικά).
Επίδραση του ηλεκτρικού ρεύματος στον άνθρωπο: Διαθερμία, διέγερση νεύρων και μυών, Βηματοδότης, Ηλεκτρική Ασφάλεια.
Μαγνητισμός, ιδιότητες του μαγνητικού πεδίου, μαγνητικές ιδιότητες της ύλης, βιομαγνητικές θεραπευτικές και διαγνωστικές εφαρμογές.
Στοιχεία Ατομικής και Πυρηνικής Φυσικής (Ακτίνες Χ, ηλεκτρονική μικροσκοπία, απεικονιστικές τεχνικές, στοιχειομετρική ανάλυση με ακτίνες Χ, ΝΜR, δοσιμετρία). Ιονίζουσα ακτινοβολία και βιολογική επίδραση. Ακτινοπροστασία.
Ραδιενέργεια και δοσιμετρία (στοιχεία πυρηνικής φυσικής, ραδιενεργός διάσπαση και ακτινοβολίες, μέτρηση ραδιενέργειας, βιολογικές επιδράσεις και αποτελέσματα, εφαρμογές στην Ιατρική.

Βιβλιογραφία
• Η φυσική στη βιολογία και την Ιατρική, Paul DAVIDOVITS, Βιβλίο Εύδοξος [77657097], Εκδόσεις ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ, 2018 (κύριο σύγγραμμα)
• Φυσική για τις Επιστήμες Ζωής, Newman Jay. Βιβλίο Ευδοξος [32997839]
• Φυσική Ιατρική του ανθρωπίνου σώματος, Herman I, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, 2009, Βιβλίο Εύδοξος [13256684]
• ΦΥΣΙΚΗ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΚΑΜΠΑΣ Κ.-ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ Ε. Βιβλίο Εύδοξος [8480]
• Επίτομη ιατρική φυσική, Ψαρράκος Κυριάκος, Μολυβδά – Αθανασοπούλου Ελισάβετ, Γκοτζαμάνη – Ψαρράκου Άννα, Σιούντας Αναστάσιος. Βιβλίο Εύδοξος [22755181]