Απλακίδη Χαρίκλεια

qode interactive strata

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π)​

ΕΤΕΠ

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

xaplak@teiath.gr

Τηλέφωνο

210 538 5624

Διεύθυνση Γραφείου

Κ4-112

Ώρες Γραφείου

Καθημερινά 08:00-12:00