Γαρδίκη Βασιλική

qode interactive strata

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π)​

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

vgardiki@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210 5385 814

Διεύθυνση Γραφείου

K5-001

Ώρες Γραφείου

Τετάρτη 12-13

Η Βασιλική Γαρδίκη είναι Μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Κατέχει πτυχίο Αισθητικής (ΤΕΙ-Αθηνών, 1988) και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην Υγεία» (2007), της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνας. Τίτλος Διπλωματικής εργασίας: «Οι εξωγενείς ορμόνες και η επίδραση τους στον άνθρωπο».