Πάνου Θεόδωρος

qode interactive strata

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π)​

ΕΤΕΠ

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

thpanou@uniwa.gr

Τηλέφωνο

2105385636

Διεύθυνση Γραφείου

Κ4.022

Ώρες Γραφείου

Πέμπτη 10:00-14:00

Εκπαίδευση: Πτυχίο τεχνολόγου ακτινολόγου, Τμήμα Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας, ΤΕΙ Αθήνας. Εξειδικεύσεις: Κλασσική ακτινολογία, Ποιοτικός έλεγχος, Αξονική τομογραφία, Μαγνητική τομογραφία, Εκπαίδευση. Άλλα: Μέλος επιστημονικών επίτροπων και πρόεδρος συζητήσεων σε διάφορα συνέδρια, Ομιλίες και δημοσιεύσεις σε εσωτερικό και εξωτερικό. Συγγραφέας τριών βιβλίων στην ακτινοτεχνολογία.