ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΟΝ ΔΙΑΒΗΤΗ & ΤΟΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΟΝ ΔΙΑΒΗΤΗ & ΤΟΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ

Σε συνεργασία με το Ενδοκρινολογικό Τμήμα – Διαβητολογικό Κέντρο – Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπανίων Ενδοκρινολογικών Νοσημάτων του ΓΝΑ “Ο Ευαγγελισμός”

17th Endo Program