Δρόσος Παναγιώτης

qode interactive strata

Υποψήφιοι Διδάκτορες

Υποψήφιος Διδάκτορας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

pdrossos@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210 5385624

Προσωπική Ιστοσελίδα

https://relabaima.uniwa.gr/

Διεύθυνση Γραφείου

Ερευνητικό Εργαστήριο Αξιοπιστίας και Ποιοτικού Ελέγχου στην Εργαστηριακή Αιματολογία - HemQcR [K4-113]

Ώρες Γραφείου

Τρίτη και Πέμπτη 16:00-20:00

Τίτλος εκπονούμενης διατριβής: Κυτταροβιολογική μελέτη αποθηκευμένων αιμοπεταλίων που προορίζονται για μετάγγιση

Επιβλέπων: Αναστάσιος Κριεμπάρδης

Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: Σερένα Βαλσάμη, Αναστάσιος Κριεμπάρδης, Μαριάννα Πολίτου

Αριθμός Απόφασης Συνέλευσης: 3/26.02.2019

______________________________________________________________________________________________________

Title: Cell Biological study of stored platelets for transfusion

Supervisor: Kriebardis Anastasios

Advisory Committee Members: Valsami Serena, Kriebardis Anastasios, Politou Marianna

Subject approval: 3/26.02.2019

Short CV

Full CV

Περιγραφή της Διατριβής

Περίληψη

Abstract