Ξανθόπουλος Κλεάνθης

qode interactive strata

Υποψήφιοι Διδάκτορες

Υποψήφιος Διδάκτορας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Kxanthopoulos@uniwa.gr

Τίτλος εκπονούμενης διατριβής: Σχεδιασμένα ολιγοπεπτίδια με στοχευμένες βιοϊατρικές εφαρμογές

Επιβλέπων: Αθανασία Βαρβαρέσου

Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: Αθανασία Βαρβαρέσου, Διονύσιος Βουρλούμης, Αθανάσιος Παπακυριάκου

Αριθμός Απόφασης Συνέλευσης: 2/14.02.2019 & 6/18.04.2019

______________________________________________________________________________________________________

Title: 

Supervisor: Athanasia Varvaresou

Advisory Committee Members:  Varvaresou Athanasia, Vourloumis Dionisios, Papakuriakou Athanasios

Subject approval: 3/26.02.2019

CV