Λιατσοπούλου Αικατερίνη

qode interactive strata

Υποψήφιοι Διδάκτορες

Υποψήφια Διδάκτορας

Τίτλος εκπονούμενης διατριβής: Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της συνδυαστικής εφαρμογής του Laser Alexandrite και ενζυμικής αποτρίχωσης σε γυναίκες με δασυτριχισμό προσώπου

Επιβλέπων: Ευαγγελία Πρωτόπαπα

Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: Αθανασία Βαρβαρέσου, Αθανάσιος Μπακας, Ευαγγελία Πρωτόπαπα

Αριθμός Απόφασης Συνέλευσης: 11/18.07.2019

________________________________________________________________________________

Title: 

Supervisor: Protopapa Evaggelia

Advisory Committee Members: Athanasia Varvaresou, Bakas Athanasios, Evaggelia Protopapa

Subject approval: 11/18.07.2019